,,Sklolaminát, železo, nevzhledné betonové stoly a malé pohodlí pro trhovce i zákazníky nahradilo dřevo, více prostoru pro manipulaci a pohodlí. Opraven je chodník, funguje nové veřejné osvětlení. Celkově je prostor vzhlednější, více zapadá do charakteru historické zóny a pro trhovce i zákazníky bude prostředí lepší," přiblížil náměstek primátora Lukáš Raszyk. Rekonstrukci v hodnotě 3 milióny korun financovalo město.Trhovci zde budou nabízet k prodeji květiny, ovoce, zeleninu a další sortiment.Tržnice bude sloužit především pro prodejce místní, tradiční. 

 

 

Město Karviná se snaží zpestřit život seniorů akcemi pořádanými s podporou nadace OKD i z vlastních peněz. V tomto týdnu zve primátor města Tomáš Hanzel seniory na koncert – tradičně 1x za rok mají senioři kulturní akci zadarmo, letos pro velký zájem budou koncerty dva: zazpívají Eva a Vašek, a to už ve čtvrtek 27. září - je beznadějně plno, lístky zmizely za dvě hodiny. Koncert platí město.

Ve středu 26. září budou senioři vařit guláš – gastrosoutěž podpořila Nadace OKD a koná se už podruhé. Vaří se v Městském klubu seniorů od 13:00. (Karviná-Hranice, ul. Rudé armády 536)

V pondělí 1. října od 9:00 zve město na den pro seniory a jejich rodiny ve stacionáři v budově městských jeslí v Novém Městě. Středisko bylo otevřeno v únoru 2010.

Rodiny, které pečují o své nemocné či jinak handicapované doma (a ti sami doma zůstávat nemohou), si tak mohou ulevit a budou vědět, že je především o dědečka, babičku nebo jiného nemocného příbuzného nad 45 let dobře postaráno. Jde o denní centrum pro zdravotně postižené osoby ve středním a vyšším věku, o které rodiny jinak pečují doma, nikoli pro těžce nemocné seniory. ,,Naše centrum je ale něčím přece jen zvláštní: upravili jsme část nevyužívaných prostor našich městských jeslí, pochopitelně jsme nijak nezasáhli do jejich samotného chodu, a podařilo se nám centrum zaplatit z peněz Evropské unie. Letos jsme upravili i zahradu okolo jeslí,“ přiblížil primátor Tomáš Hanzel.

O klienty pečují odborníci vždy individuálně: kromě pomoci při zvládání běžných denních činností to budou třeba i vzdělávací, terapeutické nebo relaxační aktivity.

Najdi si svůj červený kontejner - to je akce, která opět zábavnou formou přispěje ke snahám města naučit občany Karviné více třídit odpady. V úterý 25. září od 10 do 17 hodin je možné se na Masarykově náměstí ve Fryštátě zapojit do her, soutěží a seznámit se s trendy v třídění odpadů, především tentokráte elektroodpadů. Akci pro město pořádá společnost Asekol, která sbírá elektroodpad a má kontejnery už také v Karviné a je pochopitelně určena především dětem a mládeži.

Město Karviná o prázdninách přidalo separačních nádob (ve srovnání s rokem 2010 jich máme dvojnásobek) a nově v červnu zavedlo také sběr textilu, obuvi a hraček – jen za srpen už takto lidé do speciálních kontejnerů odevzdali 10 tun šatstva. Červené kontejnery na sběr elektroodpadu máme ve městě druhým rokem a lidé si už na ně zvykli také. Ohlas mají i různé soutěžní akce a v srpnu byl velký zájem o tašky na třídění, kterých se po městě rozdalo 2 500. Radnice soustředí pozornost v osvětových akcích hlavně na děti a mládež na školách.