Kopii tzv. Turínského plátna, do něhož mělo být zabaleno Kristovo tělo po sejmutí z kříže, vystaví pro veřejnost zámek Fryštát. V Broumovském klášteře byla kopie plátna z roku 1651 objevena v dřevěné schránce v roce 1999. Veřejnosti se výstava sice otevře ve středu 18. ledna v 10 hodin, ale první návštěvníci ji mohou vidět už v úterý 17. ledna odpoledne. Vstupenky za 40 korun na přednášku 17. ledna jsou už prodeji v pokladně zámku. Počet míst je omezen kapacitou obřadní síně. Přednáška známého záhadologa Arnošta Vašíčka s názvem S puncem zázraku bude pojednávat nejenom o Turínském plátně, ale především o dalších podobných relikviích či jevech – o plášti s obrazem Matky Boží z Guadelupe, o roušce, kterou měla údajně sv. Veronika ovinout Kristovu hlavu, o mariánském zjevení v maďarském Karascondu a dalších, jejichž původ si neumíme dodnes vysvětlit. Návštěvní doba i vstupné budou stejné jako u sbírek z Národní galerie, tedy 40 korun základní vstupné, snížené pro seniory 25, děti 20 korun, návštěvní dny výstavních prostor v hlavní budově zámku vždy od úterka do neděle 10-17 hodin. Otevřeno bude až do Velikonoc.

Karvinské děti opět vyjedou za čerstvým vzduchem do hor a zároveň budou mít příležitost se naučit lyžovat. Pětidenní kurzy pro ně radnice pořádá s velkým úspěchem už několik let, většinu nákladů hradí radnice, něco sponzor (konkrétně Nadace OKD). V nadcházející zimě pojede téměř 500 dětí především zmateřských škol, dle zájmu budou školy počty doplňovat o děti z prvních stupňů škol základních. První běh by podle sněhových podmínek měl začít v Bukovci 9. ledna, kurzy poběží do začátku března. Děti mají vždy dvě hodiny výuky lyžování a zbytek času tráví hrami, každý den se pak vracejí zpátky domů. Na závěrečné závody pak často jezdí už i jejich rodiče. Cíl je jasný: pobyt mladších dětí ve zdravém prostředí během nejhorší smogové sezóny.

Celkově je opět v karvinském městském rozpočtu vyčleněno pro rok 2017 na ozdravné a rekreační pobyty dětí 2,5 miliónu korun, přičemž necelý milión z této částky opět půjde na výjezdy karvinských dětí do Dolní oblasti Vítkovice, většina pak na zmíněné typy pobytů.

Karvinští zastupitelé dnes schválili rozpočet pro rok 2017. Město bude v příštím roce hospodařit s 801 miliónem na výdajích a počítá s necelými 840 milióny v příjmové oblasti. Rozpočet je tedy naplánován již jako přebytkový. Díky dobrému hospodaření byly už během tohoto roku posilovány například výdaje na investiční akce a počítá se s tím i v roce 2017.

Téměř 11 % výdajů (více než 81 milión) má jít na investiční akce, během roku 2017 se opět počítá se zapojením dalších peněz získaných díky letošnímu přebytku a dotacím. „Chceme v roce 2017 pokračovat v posilování investic do modernizace komunikací a chodníků a další městské infrastruktury, na to je zatím vyčleněno 31 miliónů korun a další peníze zapojíme ve druhém čtvrtletí z přebytku letošního hospodaření. Podařilo se nám konečně získat peníze i od státu na osm let plánovanou modernizaci naší ulic Karola Sliwky ve Fryštátě a Lázeňské ve směru do Darkova a chceme vybudovat parkovací stání podél třídy Osvobození v centru – tam to pomůže především místním podnikatelům a nájemcům provozoven. O 4 milióny vyšší (téměř 35 miliónů korun) je příspěvek na veřejnou dopravu, ty peníze půjdou i na zvýšení mezd řidičů tak, abychom udrželi ceny jízdenek MHD pro veřejnost na dnešní úrovni. V rozpočtu je už zahrnuta projektová dokumentace pro rekonstrukci ubytovny Kosmos na malé byty pro seniory, samotnou stavbu máme v plánu pro v roce 2018. Téměř dva milióny jdou na dokončení regenerace sídlišť v Ráji a Hranicích, více než půldruhého miliónu na pokračování oprav našich mostů. Opět máme připraveny peníze na dotace do kultury nebo sociálních projektů včetně podpory seniorů formou levné taxislužby,“ říká ekonomický náměstek primátora Jan Wolf. 20 miliónů korun půjde na péči o městskou zeleň.

Posíleny jsou rozpočty na provoz karvinských škol (základních i mateřských) - jde o téměř 54 milióny, plus 4,5 miliónu jde do investičních fondů škol. Děti čekají další ozdravné a vzdělávací programy v hodnotě více než dvou a půl miliónu korun, tam patří také pokračování ve financování pobytů dětí z karvinských škol v Dolní oblasti Vítkovice. Půl miliónu korun je příspěvek karvinské fakultě Slezské univerzity. Městská policie dostane téměř 49 miliónů, přičemž jeden milión má na posílení prevence kriminality orientované na děti a mládež a problémové lokality.

Městské sociální služby dostanou necelých 22 miliónů korun (více než letos – to měly 19). Sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým miliónem podpory klubům seniorů nebo s 1,2 miliónu korun na oblíbenou službu levné taxislužby pro seniory nad 70 let. „Na dotace jiným provozovatelům sociálních služeb jsme vyčlenili 4,6 miliónu korun,“ doplnil náměstek Wolf.

Kulturní organizace spravované městem (knihovna a kulturní dům) budou mít jen na svůj provoz a pořádané akce více než 43 miliónů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání kulturních akcí. Správa městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz o milión více než letos, tedy 26 miliónů korun. Kulturní akce jiných organizací a spolková činnost budou podpořeny dotacemi ve výši 6 miliónů korun.

Město má přitom stále na účtech rezervy vyšší než 334 milióny korun a tyto peníze postupně zapojuje především do investic, od roku 2007 si nebere žádné úvěry na krytí svých i EU dotovaných investičních akcí.

Město Karviná v příštím roce kromě už zmíněné MHD zachová všechny ceny i místní poplatky na úrovni letošního roku. Stejná bude cena za dopady (500Kč), poplatky za psy či jiné místní poplatky, stejné zůstanou nájmy ve zbylých městských bytech nebo ceny za pronájem městských nebytových prostor.