Dnes navštívil ZŠ a MŠ Školská Karviná - Ráj primátor města Jan Wolf, kde se s paní ředitelkou bavili mimo jiné o tom, jak probíhají přípravy na nový školní rok, nebo v jaké fázi se nachází finalizace projektu rekonstrukce odborných učeben, na který se městu povedlo získat dotaci v rámci dotačního programu ITI. Tímto bychom rádi všem učitelům i studentům popřáli do nového školního roku hodně sil, pohody a pevné nervy.

wolf skola

Dnes byla na pořadu dne porada k modernizaci Kosmosu. Vše běží podle našich představ, a tak jsme mohli začít řešit podrobněji plán oprav a také detaily žádosti o dotaci.

cssd

Ahoj Karviňáci, jelikož mi včera do zpráv a mailu přišlo několik dotazů a zaručených zpráv o dalším fungování Juventusu, tak bych vám chtěl sdělit současný stav. Jsme ve fází přípravy převzetí Juventusu od úřadu Moravskoslezského kraje, kde jednám od června s náměstkem hejtmana panem Folwarczným. Kraj již dále nechce Juventus provozovat (viz dopis níže) a nabídl městu Karviná jeho převedení pod naši správu včetně schátralého objektu. Sešel jsem se s ředitelem Juventusu panem Drobným a dohodli jsme se na dalším postupu fungování pod správou města. Potvrdil mi, že objekt je již schátralý a ve špatně dostupném místě. Také jsme se schodli na tom, že budoucí roztříštěnost aktivit Juventusu po městě by vedla k jeho postupnému zániku a to nikdo z nás nechce. Diskutovali jsme i o tom, zda je v majetku města Karviné jiný vyhovující objekt, kde by se veškeré činnosti daly provozovat a došli jsme k závěru, že takové místo bez mohutných investic není. Závěr? V případě, že dojde k převodu Juventusu na město, tak i s objektem Juventusu a nejlépe s garancí kraje na finanční spoluúčast na rekonstrukci tohoto objektu (myslím si, že když se najdou v krajském rozpočtu několikanásobně větší finanční prostředky na financování objektů v majetku města Ostravy, tak by se mohly najít i na objekt Juventusu v Karviné, který rovněž využívají všichni občané tohoto kraje). V případě, že nám kraj odmítne “přispět“ na rekonstrukci, pak budeme alespoň požadovat částku, kterou by použil na demolici objektu (pokud bychom totiž objekt odmítli převzít, tak jej kraj chce demolovat). Pokud nám kraj neschválí ani tuto finanční spoluúčast na rekonstrukci, tak si nějak poradíme, jako jsme to zvládli už mnohokrát předtím, když nám ti výše ukázali záda. Každopádně Juventus BUDE ZACHOVÁN!

juventus